Професійнезберіганнядокументі,вскануваннядокументівтаархівніпослуги

仓库里的箱子

Професійнезберіганнядокументі,вскануваннядокументівтаархівніпослуги

Починаючи з 1951年р。,компанія铁山надаєпослугизізберіганняданихтавпровадженняцифровихтехнологійклієнтамповсьомусвіту。Репутаціяіпослугикомпаніїпобудованінадовірі。Іцядовіразалишаєтьсянаріжнимкаменемтого,ким铁山єіщоробить。Мизобов”язуємосязабезпечитизахиствашихактивівзтогомоменту、яквипередастеїхнам,ідопокиминеповернемоїхвамчинезнищимонавашепрохання。Минетількидопомагаємонашимклієнтамуправлятисвоїмиданими,аленашадіяльністьтакожспрямовананадопомогумісцевимгромадам,вякихмипрацюємоіживемо。

铁山надаєповнийспектрпослуг,пов”язанихзуправліннямдокументамитаінформацією。Використовуючирішення铁山вашбізнесстаєбільшефективнимтаекономічним。Минадійнозберігаємовашідокументи,створюємосучаснийелектроннийархівзпаперовогоархівудокументі,вапіслязакінченняобов”язковоготермінузберігання,миконфіденційнознищуємовашархів。Використовуйтепрофесійніпослуг铁山,ищобщешвидшеталегшезнаходитипотрібнуінформаціютауправлятинеюзбудь——якогомісця,збудь——якогопристрою。