Aizsarg tāvisbūtiskāko

Gan ikdienen ā, Gan ī paosd ījumos jūs varat uz mums paauties - mes gādājam par drozu uzglaby ā zanu tam, kas jums ir pats svarīgākais

铁山员工站在卡车和设备前微笑

Aizsarg tāvisbūtiskāko

Gan ikdienen ā, Gan ī paosd ījumos jūs varat uz mums paauties - mes gādājam par drozu uzglaby ā zanu tam, kas jums ir pats svarīgākais

女士扫描文件|铁山

Dokumentu Attēlveidoš安娜

digitalizizeuzana palīdz visos lī meos uzlabot juzsu uzezuma biznesa procesus。

唱片和媒体-男人微笑

Ieraksti Un Mediji

parwoxyjpar drozu jwosufizisko un elektronisko datu, mediju ierakstu, civilstw ā voka aktu ierakstu un citu resursu attālinātu glabisko datu。

shredding-banner-iron-mountain-employee-pushing-shredding-bin

滴š一iznīcināš安娜

mu - su droie, vidi draudzīgie pakalpojumi, nodrohina pieny ācīgu dokumentu, plastmasas un elektronisko datu glaby ātuvju iznī cinu ā zanu un likvidd āciju。

手机蓝色图标

领带šsaistes端口āls

Ātri izsekojiet UN atrodiet ierakstus

蓝色的地球仪图标

Vairāk kā 60 valstu

铁山darbojas visā pasaulē

蓝色代表一组三人

24 000 professional ā u

aizsargj ājot jurisu informāciju

蓝色的图标是两只手在握手

95%没有财富1000强

铁山uzticities